รัสเซีย มอสดคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

รัสเซีย มอสดคว์ ซาร์กอร์ส  6 วัน 3 คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GO3DME-EK002
สถานะสินค้า:
เข้าชมพระราชวังเครมสิน ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
ชมการแสดงละครสัตว์
ล่องเรือชมความงานส่องฝั่งแม่น้ำ
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 62
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)