โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสสินค้า: 365BZSGN02 _FEB-JUN 2019_ DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD
สถานะสินค้า:
สุดฟิน! พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน
สวิตเซอร์แลนด์ ... แห่งเวียดนาม
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)