ฮาร์บินพรมแดง 6 วัน 4 คืน

ฮาร์บินพรมแดง 6 วัน 4 คืน
ราคา: 28,888 บาท
รหัสสินค้า: 365TTN XW01
สถานะสินค้า:
นั่งรถไฟ ไป-กลับ HIGH SPEED TRAIN
FREE หมวก ถุงมือ ที่ปิดหู 1 ชุด
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ลานสกี
หมู้บ้านหิมะ เกาะพระอาทิตย์
ถนนคนเดินจงเจีย
เดินทาง : ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
โดยสายการบิน : NOK SCOOT (XW)