ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน

ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน
ราคา: 26,888 บาท
รหัสสินค้า: 365TTN XW02
สถานะสินค้า:
HIGHTLIGHT โบสถ์เซนต์โซเฟีย
เสิ่นหยาง ฮาร์บิน 45TH HARBIN ICE LANTERN ART
เกาะพระอาทิตย์ สวนเสือไซบีเรีย
เดินทาง : ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
โดยสายการบิน :  NOK SCOOT (XW)