สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ราคา: 13,888 บาท
รหัสสินค้า: 365GO1VTE-FD002
สถานะสินค้า:
ล่องเรือแม่น้ำซอง
ตักบาตรข้าวเหนียว วัดพระธาตุหลวง
พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา
เดินทาง : มกราคม - เมษายน 62
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)