FUJI TOKYO DISNEYLAND

FUJI TOKYO DISNEYLAND
ราคา: 22,888 บาท
รหัสสินค้า: 365PJP14-XW PRO TOKYO FUJI DISNEYLAND
สถานะสินค้า:
พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน
พัก 4 ดาว ในเมืองติดสถานีรถไฟ  2 คืน
เดินทาง : ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
โดยสายการบิน : NOK SCOOT (XW)