ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง)

ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน (เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง)
ราคา: 6,999 บาท
รหัสสินค้า: CTP5A HX
สถานะสินค้า:
เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
สายการบิน HongKong Airlines (HX)