เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
ราคา: 11,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-VN94_DD_JUL-OCT 2022 _1_
สถานะสินค้า:

นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายขาว ทะเลมรายแดง
นั่งรถ CABLE CAR ชมวัดตั๊กลัม
4 วัน 3 คืน
สายการบิน : NOKAIR (DD)