ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 6 วัน 4 คืน

ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 6 วัน  4 คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-NRT22_XJ FREEDAY 6D4N _DEC-JAN 23_
สถานะสินค้า:
ญี่ปุ่นท้าลมหนาว ลานสกีฟูจิเท็น
อิสระ ดิสนีย์แลนด์ 
เดินทาง : ธันวาคม 65- มกราคม 66
โดยสายการบิน  : THAI AIR ASIA (XJ)