เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน
ราคา: 14,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGHAN-2215VN _DEC-MAR 2023_ 5D4N BY VN_
สถานะสินค้า:
กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
พักเมืองในสายหมอกฟินๆ ซาปา 2 คืน
เดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2566
โดยสายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)