เชียงใหม่ -เชียงราย

เชียงใหม่ -เชียงราย
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: เชียงใหม่-เชียงราย
สถานะสินค้า:
เชียงใหม่-เชียงราย
เส้นทางธรรมชาติ
อ่างขาง ไร่บุญรอด
วัดร่องขุน
โดยสายการบิน NOKAIR / LION AIR
เดินทาง  :  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561