มาเลเซีย สบาย...สบาย 3วัน 2คืน

มาเลเซีย สบาย...สบาย  3วัน 2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: GT-KUL MH02
สถานะสินค้า:
มาเลเซีย สบาย...สบาย 3วัน 2คืน
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมูพ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขจองศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นตั้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ

ราคา 9,999.-
เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 61
สายการบิน Malaysia Ailines (MH)