สงขลา พัทลุง ปัตตานี

สงขลา พัทลุง ปัตตานี
ราคา: 8,900 บาท
รหัสสินค้า: สงขลา พัทลุง ปัตตานี
สถานะสินค้า:
สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน
กราบขอพรหลวงปูทวด พระโค๊ะ
ล่องเรือ ชมเกาะกระ ทะเลสาบสงขลา
โดยสายการบิน : LION AIR / NOK AIR
เดินทาง  : กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2561