ทิเบต...ลาบปลา 6วัน 5คืน

ทิเบต...ลาบปลา 6วัน 5คืน
ราคา: 37,999 บาท
รหัสสินค้า: SH3ULXA4
สถานะสินค้า:
ลาซา พระราชังโปตาลา เฉินตู

ราคาเริ่มต้น 37,999.-
เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561
สายการบิน Sichuan Airlines (3U)