AMAZING IN SRILANKA 7D

AMAZING IN SRILANKA 7D
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: IAW-CMBTG-SL01
สถานะสินค้า:
งานประเพณีแห่พระเขี้่ยวแก้ว
ตามรอยเสด็จ "พระพุทเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5"
ชมเมืองมรดกโลก
ชมวิหารศิลา ณ วัดถ้ำดัมบุลลา
ชมพระราชวังลอยฟ้า ณ เขาสิกิริยา

ราคา 35,900.-
เดินทาง17-23 สิงหาคม 2561
สายการบิน Thai Airways (TG)