โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (อุโมงค์กู๋จี)

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (อุโมงค์กู๋จี)
ราคา: 9,991 บาท
รหัสสินค้า: โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
สถานะสินค้า:
โฮจิมินห์ ดาลัด
มุยเน่ (อุโมงค์กู๋จี)
4 วัน  3 คืน
เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : NOK AIR (DD)