พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัน 2 วัน

พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัน 2 วัน
ราคา: 6,500 บาท
รหัสสินค้า: GO1RGN-DD002
สถานะสินค้า:
สุดจ๊าตตต สังการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ และพระพุทธรูปทองคำ
วัดเขี้ยวแก้ว หลวงพ่องาทัตยี
สักการะพระเกศาธาติที่วัดบารมี
เดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม  2561
โดยสายการบิน : NOKAIR (DD)