พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1RGN-PG002
สถานะสินค้า:
Myanmar สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของพม่า
เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)