เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2KTM-TG001
สถานะสินค้า:
ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล
เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฎัน
เมืองปัคตาปูร์ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัย
เดินทาง : ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)