อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2SXR-TG001-2
สถานะสินค้า:
แคชเมียร์ ชมความงามของ กุลมาร์ค
โซนามาร์ค นั่งเคเบิลคาร์ นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน  : THAI AIRWAYS (TG)