เกาหลี SUMMER BLAH BLAH 5 วัน 3 คืน

เกาหลี SUMMER BLAH BLAH 5 วัน 3 คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: [ICN18] JUL-SEP '18 -- KOREA
สถานะสินค้า:
KOREA SUMMER BLAH BLAH
สนุกเต็มที่ สวนสนุก EVERLAND
ชมสวนซองโด สวนสวยใจกลางเมือง
เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)