เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน

เกาหลี ปูซาน  5 วัน 3 คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2PUS-KE001
สถานะสินค้า:
หมู่บ้านวัฒนธรรมคันซอน สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวเมืองปูซาน
พุลกุกซา มรดกโลกจาก UNESCO
สวนสนุก E-WORLD ,หอคอยปูซาน
เดินทาง :  สิงหาคม - ตุลาคม  2561
โดยสายการบิน : KOREAN AIR (KE)