กัมพูชา พนมเปณ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

กัมพูชา พนมเปณ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1PNH-PG001
สถานะสินค้า:
พระราชวังเขมรินทร์
เจดีย์เงิน เสริมมงคล
เยือนคุก ตวลสเลง
ล่องเรือโตนเลสาบ นครธม
เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม  2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)