DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW 5 วัน 3 คืน

DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW  5 วัน 3 คืน
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: DXB-EK003
สถานะสินค้า:
ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม กรอบรูปฉาบทองคำ
ชมการแสดง LA PERLE BY DRAGON SHOW
ขึ้น เบิร์จคาลิฟา  BURJ KHALIFA ชั้น  124
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)