DUBAI BURJ KHALIFA 4 วัน 3 คืน

DUBAI BURJ KHALIFA  4  วัน 3 คืน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสสินค้า: DXB-EK004
สถานะสินค้า:
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ SAND DUNE
สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย
และการขี่อูฐ ขึ้น เบิร์จลิฟา ชั้น 124
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)