GREAT OF EGYPT 6 วัน 3 คืน

GREAT OF EGYPT  6  วัน  3 คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: CAI-MS002
สถานะสินค้า:
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
มหาพีระมิด เข้าชมมัมมี
ของพระมหากษัตริย์ ทั้ง 11 พระองค์
ล่องเรือทานอาหารค่ำแม่น้ำไนล์
เดินทาง  : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : EGYPTAIR (MS)