บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน

บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1DPS-BI001
สถานะสินค้า:
FANTASTIC OF ASEAN
ชมลิงจมูกยาว บนเกาะบอเนียว
วัดอุลันดานูปราตัน หมู่บ้านคินตามณี
จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบ
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)