มหัศจรรย์ RUSSIA 6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์ RUSSIA 6 วัน 4 คืน
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-RUS01_TG_OCT-NOV18-1
สถานะสินค้า:
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
นั่งรถไฟความเร็วสูง
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)