มหัศจรรย์ RUSSIA 6 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ RUSSIA 6 วัน 3 คืน
ราคา: 42,900 บาท
รหัสสินค้า: 365RUS02QR-01
สถานะสินค้า:
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ชมวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง วิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่ จตุจักรแห่งรัสเซีย
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม  2561
โดยสายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)