มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
ราคา: 57,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-RUS03_EK_NOV18
สถานะสินค้า:
มหัสจรรย์ RUSSIA 
วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
ล่องเรือแม่น้ำ MASKVA
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)