โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

โตเกียว ฟูจิ  5 วัน 3 คืน
ราคา: 21,888 บาท
รหัสสินค้า: 365JXW15 Tokyo Autumn Red 5D3N
สถานะสินค้า:
ขึ้นกระเช้า KACHI KACHI ROPEWAY
ชมภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา ทะเลสาบคาวากูกิโกะ
วัดอาซากุสะ ชินจูกุ วัดนาริตะ อิออนมอลล์
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน : NOK SCOOT (XW)