โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน

โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน
ราคา: 23,888 บาท
รหัสสินค้า: 365JXW17 Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N
สถานะสินค้า:
ลานสกี  FUJI TEN
พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน
โตเกียว 1 คืน
นาริตะ 1 คืน
เดินทาง : ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
โดยสายการบิน : NOK SCOOT (XW)