ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน

ตามล่าหาแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน
ราคา: 66,900 บาท
รหัสสินค้า: 365TG94 RUSSIA
สถานะสินค้า:
AURORA RUSSIA
รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)