เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: 365TG73 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน
สถานะสินค้า:
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2561
โดยสายบิน : THAI AIRWAYS (TG)