เซนได นิกโก้ 6 วัน 3 คืน

เซนได นิกโก้  6 วัน 3 คืน
ราคา: 65,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GOAL JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO 6 วัน 4 คืน
สถานะสินค้า:
เล่นสกี ชมปีศาจหิมะ
เดินทาง : 28 DEC 2018 - 02 JAN 2019
โดบสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)