ข้อมูลวีซ่า อมริกา (B1/B2)

ข้อมูลวีซ่า อมริกา (B1/B2)
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอเมริกา (B1/B2)

** ผู้สมัครต้องแสดงตนที่สถานทูต**

ณ.วันสมัครรู้ผลทันที และใช้เวลาคืนเล่มประมาณ 3-5 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์ 094-965-9698