ทัวร์กัมพูชา

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
HAPPY CAMBODIA SIEM REAP SO GOOD 3D2N
HAPPY CAMBODIA 3D2N SIEM REAP SO GOOD นครวัด ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี โตนเลสาป องค์เจ๊กองค์จอ..
กัมพูชา 3วัน 2คืน
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม ชมปราสาทนครวัด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ พัก..
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพี้นเอเชีย พิเศ..
กัมพูชา พนมเปณ 3 วัน 2 คืน
ปอยเปตเสียมเรียบ พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยสายการบิน : BANGKOK AI..
กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ,วัดใหม่ โชว์ระบำอัปสรา นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทบัยทายสรี ปราสาทนครวัด เดินทาง :..
กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ วัดใหม่ โชว์ระบำอัปสรา นครธม ปราสาทตาพรม ฯลฯ เดินทาง :  ตุลาคม 2561 โดยสาย..