ทัวร์กัมพูชา

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
กัมพูชา 3วัน 2คืน
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม ชมปราสาทนครวัด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ พัก..
กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นครวัด นครธม เสียมเรียบ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม ชมวัดใหม่ วัดเพรียพรห..
กัมพูชา พนมเปณ 3 วัน 2 คืน
ปอยเปตเสียมเรียบ พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยสายการบิน : BANGKOK AI..
กัมพูชา พนมเปณ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
พระราชวังเขมรินทร์ เจดีย์เงิน เสริมมงคล เยือนคุก ตวลสเลง ล่องเรือโตนเลสาบ นครธม เดินทาง : สิงหาค..
กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ,วัดใหม่ โชว์ระบำอัปสรา นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทบัยทายสรี ปราสาทนครวัด เดินทาง :..
กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือโตนเลสาบ วัดใหม่ โชว์ระบำอัปสรา นครธม ปราสาทตาพรม ฯลฯ เดินทาง :  ตุลาคม 2561 โดยสาย..