ข้อมูลวีซ่า ออสเตรเลีย (ท่องเที่ยว)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศออสเตเลีย (ท่องเที่ยว)

** ผู้สมัครต้องแสดงตัวที่ศุนย์ยื่น **

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 20-30 วันทำการ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกานต์  094-965-9698