ทัวร์อเมริกา

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
HOT อเมริการตะวันตก 10 วัน 7 คืน
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62 สายการบิน : EVA AIR (BR) ..
WDASHING WEST AMERICA 8 วัน 5 คืน
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62 โดยสายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX) ..
อเมริกาตะวันตก 10วัน
เดินทาง 07-16 เมษายน 2562 สายการบิน Cathay Pacific (CX)  ..
อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  62 สายการบิน : EVA AIR (BR) ..
อเมริกาตะวันตก 9วัน
เดินทาง 06-14 เมษายน 2562 สายการบิน China Airlines (CI)  ..
อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62 สายการบิน : EVA AIR (BR)  ..