ทัวร์เวียดนาม

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
สวนสนุก Sunworld ถนนคนเดิน 36 สาย โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาค..
เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ชมอารนธรรมโบราณเมืองฮอยอัน เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม  2566 โ..
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
บานาฮิลล์ ฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD) &..
เวียดนามเหนือ SAPA  4 วัน  3 คืน
นั่งรถไฟชมหุบเขาเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นสู่ฟานซิปัน เมืองนิงห์บิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ เดินทาง : พฤษภ..