ดูไบ

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
DUBAI BURJ KHALIFA  4  วัน 3 คืน
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ SAND DUNE สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย และการขี่อูฐ ขึ้น เบิร์จลิ..
DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW  5 วัน 3 คืน
ถ่ายรูปกับดูไบเฟรม กรอบรูปฉาบทองคำ ชมการแสดง LA PERLE BY DRAGON SHOW ขึ้น เบิร์จคาลิฟา  BURJ ..
HELLO DUBAI
โชว์ระบำหน้าท้อง โชว์น้ำพุเต้นระบำ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561 โดยส..
POPULAR DUBAI 5 วัน 3 คืน
ดูไบ - อาบูดาบี เดินทาง : กรกฎาคม - พฤษจิกายน 2561 โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)  ..
มหัศจรรย์ DUBAI 5 วัน 3 คืน
ไปครั้งเดียว...เที่นวให้สุด!!!! ฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกสูงที่สุดในโลก ชมแกรนด์มอส ชมที่เที่ยวใ..