จอร์แดน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน บินโดยสายการบิน รอยัน จอร์แดเนียนแอร์ไลน์ RJ เดินทาง  :  มีนาคม..
มหัศจรรย์ JORDAN 6 วัน  3 คืน
ชมเมืองเพตรา เมื่องมรดกโลก ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที เมืองอคาบา ท่องทะเลทรายวาดิรัม สลับกับหุบผ..
อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
เช้าชมห้องมัมมี่พระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ พิสูจน์การลอยตัวในทะเลเดดซี ชม THE TREASURY แห่งนครเ..