ทัวร์ลาว

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
เยื่อนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก อันคงคุณค่า และความงดงาม ชื่นชท วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีว..
ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  LUANG PRABANG LAOS
เยื่อนเมืองหลวงพระบาง เมื่อแห่งมรดกโลก อันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวิต..
ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
บินประหยัด..อยู่สบาย วัดเชียงของ น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว พักโรงแรม 4 ดาว**** ราคาเริ..
ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน
เยื่อนเมืองหลวงพระบาง พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เดินทาง :  ตุลาคม 2561 - มีนาคม ..
ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพร พระธาตุหลวง ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตา..
วังเวียง CHILL CHILL ม๋วนอีหลี 3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 โดยสายการบิน : LAO AIRLINES (QV)  ..