ทัวร์บรูไน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
BRUNEI
บรูไน สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน ชมมัสยิดทองคำ ชมหมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชมลิ่งจมูกยาว ทีเดียวบนเกาะบ..
BRUNEI & PHILIPPINE
บรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย สุดคุ้ม 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน ชมโรงงาน JEEPNEY FACTORY..
GOLDEN ROUTE BRUNEI
กรุงบันดาเสรีเบกาวัน มัสยิดทองคำ พระราชวังอิสตานานูรัสอีมาน หมู่บ้านกลางน้ำ อนุสรณ์คริสตัล ตลาดกา..