เซี่ยงไฮ้

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 สายการบิน Thai Airways  ..
หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม 5วัน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 สายการบิน Air China  ..
เซี่ยงไฮ้ "ดีสนีย์แลนด์" ล่องเรือซีหู 4วัน
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 สายการบิน Air China  ..
โปรเบาเบา...เซี่ยงไฮ้ 5วัน
เดินทาง : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2562  ..