เฉินตู

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
เฉิงตู 5 วัน 3 คืน
จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2..
เฉิงตู ซุป 2 สี   4D5N
น้ำตกฉื้อสุ่ย เล่อซาน อัศจรรย์ผาหินแสงพุทธ เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน : SICH..
เฉิงตู..ยำหอยแครง 6 วัน 5 คืน
ภูเขาหิมะ ง้อไบ้ เล่อซาน เดินทาง  : 21 -26 / 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 62 โดยสายการบิน  : S..
เฉินตู ซุปยาจีน  4 วัน 2 คืน
นมัสการผู่เสียน ณ ยอดเขาง้อไบ๊ เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน : CHINA EASTERN (MU)..
เฉินตู ซุปเยื่อไผ่ 5 วัน 4 คืน
ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานซงผิงโกว เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน : SI CHUAN AIRLINES (3U) ..