ทัวร์นิวซีเเลนด์

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
NEW ZEALAND  6 วัน  4 คืน
THE HOBBIT TOUR เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เทาโป เดินทาง  : สิงหาคม - ธันวาคม 2561 โดยสายก..
เกาะเหนือ + เกาะใต้  (บินภายใน)  9 วัน 7 คืน
GRAND TOUR NZ เดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม  2561 โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) ..
เกาะเหนือ + เกาะใต้  (บินภายใน) 7วัน 5 คืน
HIGHLIGHT NEWZELAND เดินทาง :  สิงหาคม - ธันวาคม  2561 โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) ..
เกาะเหนือ เกาะใต้ (บินภายใน) 8 วัน 6 คืน
ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมื่องควีนสตรีท ชมตัดขนแกะ หมู่บ้านฮอบบิต ฯลฯ พิเศษ..บุฟเฟ่นานาชาติ เดินทาง : 25..
เกาะเหนือ เกาะใต้ (บินภายใน) 9 วัน 7 คืน
PARADISE TOUR พิเศษ...เป๋าฮื้อทะเลใต้ + กุ้งมังกรรสเลิศ แซลมอน / อาหรไทนย 1 มื้อ / อาหารญี่ปุ่่น&n..
เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช 6 วัน 4 คืน
Beautiful NZ พิเศษ..กุ้งมังกร + เป๋าฮื้อทะเลใต้ / อาหารญี่ปุ่่น 1 มื้อ และชิมเชอร์รี่สดๆ จากต้น แล..
เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนทาวน์ 7 วัน 5 คืน
ROMANTIC NZ พิเศษ..อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมวิวเทือกเขาอันสวยงาม ของเมืองควีนทาวน์ เดินทาง : 2..