ทัวร์นิวซีเเลนด์

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
HOLIDAY NEW ZEALAND 7 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง :  11 - 17 เมษายน 2562 สายการบิน  : SINGAPORE AIRLINES (SQ)  ..
NEW ZEALAND NORTH ISLAND  7 วัน 5 คืน
เดินทาง  : 11 - 17 / 12 - 18 เมษายน 2562 สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) ..
ROMANTIC เกาะใต้ ไคร้สเชิร์ช ควีนส์ทาวน์ 7 วัน 5 คืน
เดินทาง : 12 - 18 เมษายน 2562 สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ) ..
SOUTH ISLAND  7 DAYS 5 NIGHT
เดินทาง : 11 - 17 / 12- 18 เมษายน 2562 สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)  ..
นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ  5 วัน 3 คืน
เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 62 สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)  ..
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน
เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562 สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ) ..
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน
เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562 สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)  ..
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ เกาะเหนือ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม  62 สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)  ..
นิวซีแลนด์เกาะใต้ 6 วัน
เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562 สายการบิน :  SINGAPORE AIRLINES (SQ)  ..
เกาะเหนือ  + เกาะใต้ (บินภายใน) 8 วัน 6 คืน
เดินทาง : 11 - 18 เมษายน 62 สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) ..
เกาะใต้ ไคร้สเชิร์ช ควีนส์ทาวน์ 7 วัน  5 คืน
เดินทาง  : 11 - 17 เมษายน  62 สายการบิน : SINGAPRE AIRLINES (SQ)  ..