ทัวร์นิวซีเเลนด์

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
AMAZING NZ 7D5N  (SQ)
AMAZING NZ 7D5N ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ชมอนุสาวรีย์สสุนัขต้อนแกะ ชมการกระโดดบันจี้ ล่องเรือช..
BEAUTIFUL NZ 6D4N
BEAUTIFUL NZ 6D4N (ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช) นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือกลไฟ ..
DISCOVERY NZ 9D7N
DISCOVERY NZ 9D7N เกาะเหนือ+เกาะใต้ (บินภายใน) อ็อคแลนด์ Sky Tower / หมู่บ้านฮอบบิด / โรโตรัว ถ้ำห..
GRAND TOUR NZ
GRAND TOUR NZ 9D7N เกาะเหนือ + เกาะใต้ (บินภายใน) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เดินทาง  :&..
HAPPY SOUTH ISLAND
HAPPY SOUTH ISLAND 7D5N เกาะใต้ ไคร์สท์เชิร์ช - ควีนส์ทาวน์ พิเศษ...กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โ..
ROMANTIC NZ 7D5N
ROMANTIC NZ 7D5N เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ท ควีนส์ทาวน์ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ชมการกระโดดบันจี้ ล่อ..
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ (บินภายใน)
ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 8วัน6คืน ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ (บินภายใน) โดยสายการบิน QANTAS AI..