ทัวร์บาหลี

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
BALI & BRUNEI
บาหลี บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน เที่ยวชม วัดอุลันดานูบราตัน ชมความงามวิหารทานาห์ลอต ชมมัสย..
INDONESIA
อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ชมวิหารทานาห์ลอต วัดอุลันดานูบราตัน ค..
PARADISE IN BALI
เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน 3 คืน ชายหาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามานี ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ วิหารเทมภั..
ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล
ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ โดยสายการบิน  PHILIPPING AIRLINES (PR) เด..
เที่ยวครบไฮไลท์เมืองบาหลี 3 วัน 2 คืน
ชมวัดบราตัน -วิหารทานาต์ลอต - บาร๊องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - ปุราเบซากิห์ - วัดอูล..
ไฮไลท์เมืองบาหลี  4 วัน 3 คืน
ชมวิหารทานาห์ลอต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับซีฟู๊ด ..