ทัวร์พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
FIVE STAR MYANMAR 2D1N
เดินทาง : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 โดยสายการบิน : THAI LION AIR (SL) ..
THE AURA MYANMAR  3 วัน  2 คืน
เดินทาง : พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62 โดยสายการบิน : THAI LION AIR (SL)  ..
ฆัณฑะเลย์ พุกาม  อมรปุระ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง : พฤศจิกายน 61 - กรกฏาคม 62 สายการบิน : AIR ASIA (FD) ..
ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์  2562 สายการบิน  : AIR ASIA (FD) ..
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  3 วัน
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 สายการบิน : NOK AIR (DD) ..
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง : กันยายน 2561 - มกราคม 2562 โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)  ..
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)  ..
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  DD
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 โดยสายการบิน : NOK AIR (DD)  ..
พุกาม  3 วัน
เดินทาง : กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD) ..
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
เดินทาง วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2562 สายการบิน Lion Air (SL)  ..