ทัวร์พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวดาก..
เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก 4 วัน 3 คืน
ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดกุโสดอ เจดีย์ชเวสิกอง วิหารติโลมินโล วัดกุบยางกี ชมโชว์หุ่นกระบ..
เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด เดินทาง : พฤษภาคม 2566 โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD) ..
เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท 3 วัน 2 คืน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอร์  พระะาตุอินทร์แขวน เดิน..
เมียนมาร์ โปรลุขใจ บินไปอิ่มบุญ  3 วัน 2 คืน
เมียนมาร์ โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ เดินทาง  : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566 โดยสายการบิน : MYANMAR AIRWA..