ทัวร์อินเดีย เนปาล

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4 วัน 3 คืน
เนปาลดินแดนแห่งศรัทธา  ชมวิว เทือกเขาหิมาลัย ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ นากาก็อต สวิตเซอร์แลนด์แห่..
อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5 วัน 4 คืน
สักการะ 2 สังเวชนียสถาน มหาลัยนาลันทา / ธัมเมกสทูป / วัดเวฬุวันมาหาวิหาร เขาคิชฌกูฎ / ล่องเรือแม่น..
อินเดีย สักการะพระพิฆเนศครบ 10 พระองค์ 6 วัน 4 คืน
พิเศษ ร่วมพิธี Abhishekm ที่ Dagdusheth Temple เดินทาง : สิงหาคม 65 เป็นต้อนไป สายการบิน : Thai Li..